De echte installateur

Zoek nu
uw echte
installateur

Vul de cijfers van uw postcode in.
Zoek op de ingevoerde postcode.
Ga direct naar de website van InstallQ!

De zekerheden

van de InstallQ

erkende

installateur

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Gediplomeerd vakman
 • Keurmerk
 • Bijscholing
 • Steekproefsgewijze controle
 • Verklaring van conformiteit

 

 

 

Laat uw installaties aanleggen, vervangen en/of onderhouden door een vakbekwame installateur. De door InstallQ erkende installateur:

 • is gediplomeerd
 • houdt vakinformatie bij
 • werkt veilig
 • werkt conform wettelijke voorschriften.

Alleen installateurs die voldoet aan de eisen van de kwaliteitsregelingen van InstallQ, mogen zich presenteren als InstallQ-erkend.

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen

 

Contact

Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer
079 321 79 93 of 055 744 00 25
info@installQ.nl