De echte installateur

Zoek nu
uw echte
installateur

Vul de cijfers van uw postcode in.
Zoek op de ingevoerde postcode.
Ga direct naar de website van InstallQ!

 

Uw installatiebedrijf wordt getoetst op:

 

  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Opleiding (diploma's)
  • Kennis van actuele wetten en regelgeving 
  • Uitgevoerde projecten

 

 

Zoek een vakbekwaam installatiebedrijf

Op echteinstallateur.nl staan uitsluitend installatiebedrijven die op hun vakgebied over de juiste kennis en kunde beschikken. Hun bewijs is een erkenning of certificaat via InstallQ.

Een erkend of gecertificeerd installatiebedrijf geeft een bepaalde zekerheid in de kwaliteit van het aanleggen, het vervangen of het onderhoud van installaties. Ze zijn bekend met wet- en regelgevingen op hun vakgebied. Richtlijnen en regels weten zij goed en veilig toe te passen in de praktijk. Daarop worden de installatiebedrijven getoetst en regelmatig gecontroleerd door InstallQ, inspecteurs of (in het geval van een certificaat) door certificerende instellingen. 

Is uw InstallQ-installateur erkend, dan kunt u na de werkzaamheden vragen om een conformiteitsverklaring. Die toont onder meer aan dat de installatie conform bepaalde regels in het Bouwbesluit is aangelegd. 

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
085 041 05 90
info@installQ.nl