De echte installateur

Echte Installateur

Wat is een echte installateur?
InstallQ-installateurs voldoen aan de normen en eisen van een bepaalde kwaliteitsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Zo voldoen de InstallQ-installateurs aan bepaalde opleidingseisen. Ook beschikken zij over specifieke gereedschappen. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de InstallQ-installateur voldoen aan de eisen.

Wat is InstallQ?
InstallQ is het centrale loket voor de installatiesector rondom kwaliteitsregelingen. Zo verlenen wij erkenningen aan vakbekwame installateurs en bedrijven en informeren over certificeren. InstallQ en haar rechtsvoorgangers geven onder meer uitvoering aan de kwaliteitsregelingen op de volgende vakgebieden:

  • gastechnische installateurs
  • elektrotechnische installateurs
  • watertechnische installateurs
  • installateurs voor duurzame energie (waaronder zonnepanelen)
  • inspectiebedrijven

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen

 

Contact

Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer
079 321 79 93 of 055 744 00 25
info@installQ.nl