De Echte Installateur
De echte installateur

Zonnestroomsystemen / PV-panelen

Hoe bent u verzekerd van goede en het juist plaatsen en aansluiten van zonnepanelen? Kies dan voor een installatiebedrijf met een erkenning voor:

  • Zonnestroom (REDE)
  • Zonnepanelen (EVI)
  • InstallQ Zonnestroomsystemen Groot / Klein. Voor woonhuizen is in de regel een erkenning voor kleine installaties (met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 ampère) voldoende. Grote systemen hebben een aansluitwaarde boven de 3 x 25 A.

Toelichting InstallQ Zonnestroomsystemen Groot / Klein

Per 1 januari 2021 is de vernieuwde erkenningsregeling van InstallQ van kracht. De erkenning sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging. Meegenomen zijn nieuwe regels in de bouw, waaronder de NEN1010, de norm voor laagspanningsinstallaties. Ook is geleerd van incidenten uit de praktijk, zoals pv-installaties die in brand vlogen. Werken volgens deze erkenning kan dergelijke voorvallen voorkomen.

Meer weten?

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
info@installQ.nl