De echte installateur

Uitleg BRL-nummers

De afkorting BRL staat voor Beoordelingsrichtlijn. Het nummer staat voor het vakgebied waarvoor een certifcaat is behaald. 

BRL1201              Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties

BRL6000-AB        Ontwerpen en installeren van installaties

BRL6000-00         Ontwerpen, installeren en beheren van installaties

BRL6000-01         Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen

BRL6000-02         Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (t/m 3 x 80A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen)

BRL6000-03         Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

BRL6000-04         Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen

BRL6000-05         Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 mbar tm G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen

BRL6000-06         Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen

BRL6000-07         Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen

BRL6000-08         Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

BRL6000-08         Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

BRL6000-10 (AB) Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang

BRL6000-16          Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW

BRL6000-21          Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen

BRL6000-21/00     Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen
6000-00 + WB       Ontwerpen, installeren en beheren van met biomassa gestookte verbrandingtoestellen (< 5000 kW)

BRL6010               Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties

BRL6020               Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties

BRL8000               HortiQ-certificaat: Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en installaties

BRL8001               HortiQ-certificaat: Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector

BRL8010               Beoordelen van ventilatievoorzieningen voor woningen, scholen en kinderdagverblijven

BRL9500-00          Energieprestatieadvisering

BRL9500-01          Energie-index, bestaande woningen

BRL9500-02          EPA-maatwerkadvies bestaande woningen en woongebouwen

BRL9500-03          Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen, basismethode

BRL9500-04          EPA-maatwerkadvies bestaande utiliteitsgebouwen

BRL9500-05          Rapport Netto Warmtevraag Woningen en Woongebouwen

BRL9500-06          Energielabel utiliteitsgebouwen, detailmethode

BRL9501               Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR

 

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Contact

Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Postbus 480, 3440 AL Woerden
085 041 05 90
info@installQ.nl