De echte installateur

Vaak gevraagd

Wat is een technische installatie?

Een technische installatie is een samenhangend, geavanceerd systeem dat een bepaald doel dient, zoals een centrale verwarmingsinstallatie. Dit soort technische installaties wordt meestal aangelegd door een installateur. Voorbeelden van installaties zijn:

  • CV-installatie
  • elektrische installatie
  • gasinstallatie
  • waterinstallatie
  • duurzame installaties (waaronder zonnepanelen).

Mag ik zelf een installatie aanleggen?

Dat hangt van de installatie af, maar doe-het-zelven met installaties raden wij af. De InstallQ-installateur kent de wetgeving (Bouwbesluit) en de NEN-normen die van toepassing zijn. Daarbij is veiligheid van groot belang. De InstallQ-installateur weet veilig te werken. De InstallQ-adviseur beschikt ook over de juiste apparatuur en meetinstrumenten.

Wat doet een InstallQ-installateur?

Een InstallQ-installateur is vakbekwaam in disciplines als elektra, gas, water en/of duurzame installaties. Denk hierbij aan het plaatsen van een groepenkast, cv-ketel, zonnepanelen, een nieuwe keuken en/of badkamer. Een installateur verhelpt ook storingen of gaslekkages, voert onderhoud uit of kan maatregelen nemen tegen koolmonoxide en legionella. De installateur werkt volgens veiligheidsvoorschriften en de geldende wet- en regelgeving.

Wat is het verschil tussen een erkende en een niet-erkende installateur?

Installateur is een vrij beroep: opleiding en ervaring zijn niet vereist. Iedereen die dat wil, mag aan de slag gaan als installateur. Maar wie is dan een goede en betrouwbare vakman die veilig werkt? Een bewijs van vakmanschap is een erkenning of een certificaat.

Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van de installatie? Bijvoorbeeld bij een conflict of bij een incident?

De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de installatie. Dit geldt ook voor incidenten met of conflicten over de installatie. Bij een koopwoning is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de installatie. Het is daarom raadzaam uw installaties over te laten aan vakmensen met een erkenning of een certificaat. Bij de InstallQ-installateur kunt u vragen om een conformiteitsverklaring. Die toont onder meer aan dat de installatie conform bepaalde regels is aangelegd. De gemeente kan om een dergelijke verklaring vragen, bijvoorbeeld bij een vergunningsaanvraag. Sommige verzekeraars verlenen korting op basis van een conformiteitsverklaring.  

Ik heb een klacht over het werk van een InstallQ-installateur. Wat kan ik doen?

Bespreek uw klacht eerst met de installateur. InstallQ bemiddelt niet tussen u en de InstallQ-installateur. Is uw installateur aangesloten bij Techniek Nederland, dan kunt u een klacht indienen via degeschillencommissie.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de ConsuWijzer via de ConsuWijzer klachtenpagina.

Veroorzaakt een InstallQ-installateur een onveilige situatie? Dan stellen wij een melding via info@InstallQ.nl zeer op prijs. Op basis daarvan onderneemt InstallQ maatregelen.

Mijn installateur zegt dat onderhoud aan mijn installatie nodig is. Waar is onderhoud voor nodig?

Bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Zie ook de vraag ‘wat zijn mogelijke gevaren van technische installaties in woningen’. Daarbij helpt onderhoud bij doelmatig gebruik van energie. Het onderhoud van bijvoorbeeld een HR-ketel kan het rendement verbeteren.

Wat zijn mogelijke gevaren van technische installaties in woningen?

Voor gasinstallaties:  
gaslekkage, wat kan leiden tot een gasexplosie;
onvolledige verbranding, wat kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

Voor elektrische installaties:
kortsluiting, waardoor een elektrische schok kan ontstaan;
overbelasting van een elektrische leiding, wat tot brand kan leiden.

Voor waterinstallaties:
de legionellabacterie, die kan leiden tot (dodelijke) legionellagriep.

Voor duurzame installaties (zoals zonnepanelen):
brandgevaar, bij verkeerde installatie;
instortingsgevaar van het dak, bij verkeerde berekening van de belasting.

Wat is een conformiteitsverklaring?

Een conformiteitsverklaring is een document afgegeven door de InstallQ-installateur. Hiermee verklaart de installateur dat de installatie voldoet aan onder meer het Bouwbesluit en de daarin genoemde normen. Een bekende norm is NEN 1010 voor de aanleg van elektrotechnische installaties. De installateur ondertekent de verklaring. InstallQ verklaart dat de desbetreffende installateur is aangesloten bij InstallQ.

Waarom zou ik kiezen voor de InstallQ-installateur?

Vanwege de kwaliteit en de veiligheid van de installaties, de aanleg of het onderhoud. InstallQ staat goed aangeschreven bij overheden en heeft een breed draagvlak in de installatiebranche.

Wat is het verschil tussen een energieleverancier en een netbeheerder?

Energieleveranciers leveren de energie thuis of in het bedrijf. Zij kopen energie in bij producenten of produceren zelf energie. Energieleveranciers zorgen voor de koppeling tussen het net van de netbeheerder en de aflevering van de energie bij u achter de voordeur.
Netbeheerders zijn wettelijk aangewezen partijen voor het beheer van één of meerdere gas- en/of elektriciteitsnetten. Hun belangrijkste taken zijn de aanleg en het onderhoud van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Wie het netwerk beheert, is regionaal vastgelegd. U kunt daar als consument niet zelf voor kiezen.

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen

 

Contact

Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer
079 321 79 93 of 055 744 00 25
info@installQ.nl