De echte installateur

Over InstallQ

Veiligheid

InstallQ is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Als onafhankelijke keurmerk beheert InstallQ de erkenningsregelingen voor elektrotechnische, gastechnische en waterinstallateurs,  installateurs van duurzame energie installaties, alsmede de erkenningsregeling voor veiligheidsinspecties.
 

Het bestuur

Het InstallQ bestuur staat onder voorzitterschap van de heer Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels, een zeer ervaren bestuurder en politicus. Voorts zijn in het InstallQ bestuur onderstaande organisaties vertegenwoordigd, die een relatie hebben met de installatiebranche: 

  • Enexis is een netbeheer van gas- en elektriciteitsnetten. Door deelname in het bestuur blijft de netbeheerder contact houden met de installatiewereld.
  • VEWIN vertegenwoordigt de drinkwaterbedrijven. Deelname in het bestuur is gebaseerd op de wettelijke controletaak taak van de drinkwaterbedrijven volgens de Drinkwaterwet.
  • KIWA is gespecialiseerd in het certificeren van producten en diensten voor de installatiemarkt. De inbreng in het bestuur is de gedurende vele jaren opgebouwde ervaring met certificatie van producten en diensten en de kennis van regelgeving en veiligheid van vooral gas- en watertechnische installaties.
  • Markel verzekeringen heeft voet op Nederlandse bodem gezet waarmee zij de de installatiewereld als bijzondere doelgroep ziet vanwege haar aansprakelijkheidsproblematiek en neemt deel aan het bestuur om die reden.

De voorzitter De heer Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is voorzitter van Sterkin. Hij is in zijn lange carrière o.a. fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, Minister van VROM, en Commissaris van de Koningin in Friesland geweest. Daarnaast heeft de heer Nijpels tal van andere (bestuurs-) functies .

Voorzitter

De heer Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is voorzitter van InstallQ. Hij is in zijn lange carrière o.a. fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, Minister van VROM, en Commissaris van de Koningin in Friesland geweest. Daarnaast heeft de heer Nijpels tal van andere (bestuurs-) functies .

   

 

Vice voorzitter

De heer Drs. R.B.A. (Rutger)  van der Leeuw bekleedt de functie van vice voorzitter. Hij is directeur Infra bij Enexis B.V.

 

 

 

Secretaris

De heer Mr. J.E.B. (Elbert-Jan) Offereins is de secretaris. Hij is bestuursvoorzitter van Hampden Insurance Group B.V.

 

 

Penningmeester

De heer Ir. M.L.D. (Mindert) van Rij is de penningmeester. Hij is divisie directeur bij Kiwa te Apeldoorn.

 

 

 

Algemeen bestuurslid

De heer Drs. Ing. R.J. (Rob) Eijsink is algemeen bestuurslid. Hij is secretaris Bodem en Infrastructuur van het bureau belangenbehartiging van de VEWIN te Den Haag.

Over InstallQ

InstallQ is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer
Telefoon: 079 321 79 93
E-mail: info@installQ.nl